......................................................................................................................................
 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) แสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนานิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
   
  วิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) แสดงความยินดีกับ นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนา และร่วมงาน “พลังแห่งการแบ่งปัน” ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ
 
 
 
Copyright © 2007 Amata Corporation PCL.