เครือข่ายใยแก้วนำแสง

บริษัท อมตะ เน็ทเวิร์ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ได้มาตรฐานรวมถึงปรับปรุงคุณภาพการบริการระบบสื่อสาร ตลอดจนรองรับความต้องการเครือข่ายใยแก้วนำแสงและเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต

การก่อสร้างเครือข่ายใยแก้วนำแสงใต้ดินที่โครงการอมตะซิตี้ ชลบุรี เสร็จแล้ว และได้รับใบอนุญาตดำเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เครือข่ายนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้แนวคิด FTTx เพื่อให้บริการผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และผู้วางระบบ ตลอดจนผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือด้วยเครือข่ายเทคนิค MPLS (เครือข่ายแบบกำหนดทิศทางการส่งข้อมูลได้หลายโปรโตคอล) การออกแบบ FTTx (Fiber To The 'x') จะใช้ใยแก้วนำแสงแทนเครือข่ายทั่วไปเชื่อมต่อจากสำนักงานกลางไปจนถึงผู้ใช้ปลายทาง โดยจะจัดประเภทผู้ใช้ปลายทางตามจุดสิ้นสุดการเชื่อมต่อใยแก้วนำแสง ที่โครงการอมตะซิตี้ ชลบุรี สายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ดินกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งบริษัทประมาณ 700 แห่งที่ดำเนินการอยู่ในอมตะซิตี้ ชลบุรีสามารถขอให้ผู้ให้บริการของตนเปลี่ยนมาใช้สายเคเบิลที่มีความทันสมัยสูงสุดนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็ว 1,000 Mbps.บริษัท อมตะ เน็ทเวิร์ค จำกัดตอบสนองด้วยโซลูชั่น (ระบบการแก้ไขปัญหา) และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของอมตะในการเปลี่ยนนิคมอุตสาหกรรมเป็นเมืองอัจฉริยะโดยนำเสนอโซลูชั่นอัจฉริยะด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยของพื้นที่สาธารณะ การวัดและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรและสาธารณูปโภค การปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารโดยรวม และด้านอื่นๆ

อมตะ เน็ทเวิร์ค ให้บริการลูกค้าตลอดเวลาและรับประกันคุณภาพถึง 99.95%

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes