พื้นที่สีเขียวและความสะอาด

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (AFS) รับผิดชอบจัดการพื้นที่สีเขียวและให้บริการบำรุงรักษาทั่วไปในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง

นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรีครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งหมด 1,006,681 ตร.ม. ในขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง มีพื้นที่รวมทั้งหมด 981,226 ตร.ม. เราปลูกต้นไม้เพิ่มทุกปี เพื่อขยายพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรม จะได้เพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจน ลดมลพิษทางอากาศ และลดความเสี่ยงของภาวะโลกร้อนโดยการลดก๊าซเรือนกระจกและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้มากกว่า 20 ปี ปัจจุบัน AFS ให้บริการจัดสวน การปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่สีเขียว (ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้) ในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังให้บริการดูแลจัดสวนและปรับภูมิทัศน์ ดูแลสนามหญ้า ตัดแต่งกิ่ง ให้เช่าไม้ประดับเพื่อตกแต่งภายในอาคาร และติดตั้งระบบรดน้ำอัตโนมัติให้แก่ลูกค้าในโครงการอมตะอีกด้วย

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes