ฮิตาชิ ไฮ-เทค อมตะ สมาร์ท เซอร์วิสเซส

ระบบการผลิตอัจฉริยะ
แนะนำโครงการโรงงานอัจฉริยะ ฮิตาชิ ไฮ-เทค

บริษัท ฮิตาชิ ไฮ-เทค อมตะ สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ฮิตาชิ ไฮ-เทค คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เพื่อวิจัยโครงการใช้โรงงานร่วมกัน รวมถึงแนะนำบริการระบบการผลิตอัจฉริยะ เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้ผลิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำอมตะมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะชั้นนำ

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรการค้าที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ-ไฮเทค จึงมีความสนใจเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย โดยเฉพาะเมืองอัจฉริยะที่อมตะกำลังวางแผนพัฒนาอยู่ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการผลิตของ ฮิตาชิ ไฮ-เทค ได้สร้างโอกาสสำคัญให้อมตะพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะต่อไป

บริษัทย่อยดำเนินการโรงงานผลิตใช้ร่วมกันที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าของ ฮิตาชิไฮ-เทคใ ช้ตามความต้องการการผลิตในประเทศไทย

ด้วยการใช้เทคโนโลยีของฮิตาชิ ไฮ-เทค ลูกค้าเหล่านั้นจึงสามารถจัดการควบคุมโรงงานระยะไกลจากประเทศญี่ปุ่นในขณะที่นำข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการผลิตของประเทศไทยมาใช้ได้ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องมีกล้องวงจรปิดโรงงานจำนวนมากและอุปกรณ์สื่อสารปลายทางเพื่อใช้สังเกตุการณ์ระยะไกล ตรวจสอบข้อมูล ให้คำแนะนำแก่บุคลากร ฯลฯ

หนึ่งแนวคิดเชิงอธิบายจากแผนผังภายใน ฮิตาชิ ไฮ-เทค ที่เห็นภาพได้ชัดเจนเป็นพิเศษ คือการเปรียบเทียบโรงงานกับอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมของ "กล่องเบนโตะ" ซึ่งอาหารแต่ละส่วนจะถูกวางเรียงประกอบกันในภาชนะพกพา ส่วนสำคัญของโรงงานผลิตนั้นเปรียบได้กับตัวกล่อง ส่วนที่ 2 ของกระบวนการผลิตที่ขยายรวมถึงการจัดการภายใน เช่น ฝ่ายบุคลากร (HR) แผนกไอที (IT) และบริการด้านบัญชีการเงินนั้น ได้กลายเป็นส่วนประกอบของข้าวที่รู้จักกันว่า “โกะฮัง” ซึ่งจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนงาน และงานนั้นมาจากการบริการในส่วนที่ 3 เช่น การสนับสนุนการขาย ซึ่งเปรียบเทียบได้เป็นเนื้อ ผัก และส่วนผสมอื่นๆ ที่เรียกว่า “โอะคะซุ” จากแบบจำลองโรงงานของฮิตาชิ ไฮ-เทค ที่ได้วิเคราะห์มานี้ เราจะรวมสามส่วนนี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างกระบวนการผลิต การบริหาร และการจัดการการบริการที่ครอบคลุมและครบวงจร หรือเปรียบได้กับอาหารแต่ละชิ้นในกล่องเบนโตะญี่ปุ่นที่อร่อยและบำรุงกำลังบริการโรงงานอัจฉริยะของฮิตาชิ ไฮ-เทโนโลยี (ฮิตาชิ SFaaS) สนับสนุนการผลิตในต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำของฮิตาชิ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (IoT) และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes