เขตอุตสาหกรรมไทย-จีน

เขตอุตสาหกรรมระยองไทย - จีน (TCR) ได้รับการยอมรับให้เป็นเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในต่างประเทศของจีน

ในปี พ.ศ. 2565 พื้นที่ขนาดใหญ่ 12 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีโรงงานจากนักลงทุนชาวจีนเกือบ 170 โรงงาน  ได้สร้างงานมากกว่า 45,000 อัตรา โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 12 พันล้านเหรียญสหรัฐ   เขตอุตสาหกรรมระยองไทย – จีนกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางกลุ่มอุตสาหกรรมและฐานการผลิตส่งออกของอุตสาหกรรมของจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เช่น เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ พลังงานใหม่ วัตถุดิบใหม่ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักร และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน นอกจากนี้ เขตอุตสาหกรรมระยองไทย - จีน (TCR) ยังได้ลงทุนในธุรกิจในพื้นที่พาณิชยกรรม โดยเสนออาคารสำนักงาน  และอาคารที่พักอาศัย (ที.ซี. ทาวน์) ในโครงการอมตะ ซิตี้ ระยอง อีกด้วย

จุดเริ่มต้น…

ในปี พ.ศ. 2549 อมตะ กรุ๊ป และ  Holley Group ได้สร้างเขตพื้นที่อุตสาหกรรมให้บริษัทจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเริ่มสร้างเฟสที่ 1 ด้วยพื้นที่ 500 ไร่ (480 เฮกตาร์หรือ 1,200 เอเคอร์) ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกที่เฟื่องฟูของประเทศไทย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใกล้กับเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภา รวมถึงท่าเรือระยอง-พัทยากับท่าเรือแหลมฉบัง

สิ่งสำคัญยิ่งกว่าการลงทุนในที่ดินคือการลงทุนในด้านบุคลากร ทีมงาน TCR มีทั้งพนักงานชาวไทยที่พูดภาษาจีนกลางและพนักงานชาวจีน บริษัทสัญชาติจีนหลายบริษัทที่จะมาลงทุนในอมตะซิตี้ ระยอง  กำลังจะสร้างโรงงานในต่างประเทศเป็นครั้งแรก   ดังนั้นอมตะจึงต้องมีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเฉพาะทางให้กับบริษัทเหล่านั้น

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 พันล้านบาท โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง Zhejiang Holley Global Industrial Development Co., Ltd. (49%) บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด (30%) และบริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด มหาชน (21%)

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes