มาสร้างอนาคตร่วมกันกับอมตะ

เติบโตขึ้นในสถานที่โดดเด่นเฉพาะตัว
เรามอบโอกาสอันไร้ขอบเขตให้กับความก้าวหน้าของคุณ

ค้นหาความมุ่งมั่นของตัวเองและมาร่วมสร้างเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

คุณไม่ใช่แค่พนักงานที่อมตะ แต่คุณคือหุ้นส่วนและอนาคตของอมตะ

  วัฒนธรรมองค์กร

  อมตะ DRIVE เป็นต้นแบบของการนำแรงงานที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดไปในทิศทางที่ถูกต้อง

  สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจเพื่อความสำเร็จ

  มีวิธีคิดและความสามารถที่จะบรรลุความเป็นเลิศรวมถึงเป้าหมายส่วนรวมเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ทุกฝ่ายชนะและมีความยืดหยุ่น

  การตอบสนอง

  ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยวิธีการเชิงรุกและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

  สร้างนวัตกรรม

  มีวิธีคิดและความสามารถที่จะริเริ่มการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก สร้างระบบการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม และเปลี่ยนองค์กรด้วยหลักการล้ำสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อจัดการกับความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน 

  มีวิสัยทัศน์

  อบรมและปลูกฝังวัฒนธรรมการฝึกสอนงานในองค์กรเพื่อสร้างการสืบทอดผู้นำรวมถึงสร้างผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ของอมตะ

  มีประสิทธิภาพในการทำงาน

  ให้ตนเองและผู้อื่นมีส่วนในทุกกระบวนการและกิจกรรม เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นและประหยัดทรัพยากรทางการเงิน รวมถึงเปลี่ยนแนวการทำงานจากความรับผิดชอบเป็นความสำนึกในหน้าที่

  กิจกรรมอมตะ DNA

  อมตะ DNA คือ กลุ่มคุณภาพของพนักงานอมตะ เป็นแรงผลักดันสำคัญสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและปรัชญา 'ทุกฝ่ายชนะ (All Win)' ของอมตะ

  แผนสร้างสุขภาพแข็งแรง (อมตะ เวลเนส โปรแกรม)

  อมตะมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรสุขภาพดีโดยสร้างแผนขับเคลื่อนสุขภาพดีครบทุกด้านซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาหรือพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เราสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่แข็งเรง  เราได้มอบรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสุขภาพแข็งแรงและพนักงานที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

  กิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์

  อมตะตระหนักดีว่าการทำงานร่วมกันภายในองค์กรคือกุญแจสู่ความสำเร็จ กิจกรรมเพื่อการทำงานเป็นทีมจะช่วยทำให้พนักงานทำงานร่วมกัน พัฒนาจุดแข็ง และจัดการสัมพันธภาพในการทำงานที่ดีกับทั้งองค์กร

  ชมรมกีฬา

  อมตะจัดกิจกรรมชมรมกีฬาหลายประเภทให้พนักงาน พนักงานจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน และชมรมกรีฑา

  • แผนสร้างสุขภาพแข็งแรง

  • แผนสร้างสุขภาพแข็งแรง ชมรมแบดมินตัน

  • แผนสร้างสุขภาพแข็งแรง ชมรมโยคะ

  • แผนสร้างสุขภาพแข็งแรง ชมรมกรีฑา

  • กิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์

  • กิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์

  • กิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์

  • กิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์

   ร่วมงานกับเรา

   ร่วมสร้างอนาคตไปกับ
   อมตะ

   ส่งอีเมลล์ติดต่อมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   +66
   Search
    Attach Your CV *
    Browse Files No file chosen
    Message

    Accept our Recruitment Privacy Policy Notice

    AMATA

    Contact us for more details.

    Thailand
    +66 38 939 007
    Vietnam

    +84 251 3991 007 (South)
    +84 203 3567 007 (North)

    Myanmar
    +95 1 230 5627
    Laos

    +85 620 5758 0007

    © AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes