ผลประโยชน์หลัก

กลุ่มอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีชั้นสูง
  • ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • เภสัชกรรม
  • เคมีภัณฑ์
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์
  • วิศวกรรม
การเข้าถึงการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

อมตะซิตี้ ลองถั่น มีทางตรงสู่ทางด่วนและสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้ง่าย เช่น ใจกลางเมือง (พื้นที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์) และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เช่น สนามบินและท่าเรือ คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการที่ดินเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการบินในอนาคต สนามบินนานาชาติลองถั่น

โอกาสการลงทุน
การพัฒนาของเราเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม อมตะได้รับอนุมัติให้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนักลงทุนที่ดีที่สุดด้วยทัศนวิสัยระยะยาวและยังพัฒนาภายใต้กรอบความยั่งยืนด้วย
ใบอนุญาตลงทุน

อมตะซิตี้ ลองถั่น ได้รับใบอนุญาตการลงทุนอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2558 สำหรับการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ในขณะที่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในชุมชนอมตะ ทาวน์ชิป ภายในโครงการเดียวกันจะสนับสนุนนักลงทุนและชุมชนใกล้เคียงด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย

อมตะซิตี้ ลองถั่น เป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในจังหวัดในอนาคต ลองถั่น จังหวัดดองไน มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จำนวนมากที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือวางแผนไว้ ได้แก่ ทางหลวง Ho Chi Minh City - Long Thanh - Dau Giay ทางหลวง Bien Hoa - Vung Tau และทางหลวง Ben Luc - Long Thanh ถนนวงแหวนหมายเลข 3 และหมายเลข 4 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สนามบินนานาชาติลองถั่นแห่งใหม่ ที่มีระยะทางห่างไปเพียง 10 กม.

ก่อตั้งขึ้นในปี

พ.ศ. 2558

ผู้ถือหุ้นคือบริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทร่วมทุนอมตะซิตี้ เบียนหัว
มีพื้นที่

4 ตร.กม.

หรือ (410 เฮกตาร์)
ชุมชนเมืองลองถั่น 1 พื้นที่ 55 เฮกตาร์
ชุมชนเมืองลองถั่น 2 พื้นที่ 51 เฮกตาร์
เมืองอัจฉริยะ

โอกาสทางผลิตภัณฑ์

ที่ดินให้เช่าเพื่ออุตสาหกรรม

โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า

ที่ดินให้เช่าเพื่อพาณิชยกรรม

สำนักงานให้เช่า

บริการโครงสร้างพื้นฐาน

แผนผังแม่บทของอมตะซิตี้ลองถั่น

สถานีจ่ายน้ำ 16.00 ม.

สถานีไฟฟ้าย่อย 110 กิโลโวลต์/63 เมกะวัตต์

สถานีบำบัดน้ำเสีย: 16,000 ลบ.ม./วัน และ 12,000 ลบ.ม./วัน

สถานีสูบน้ำ แห่งที่ 1

สถานีสูบน้ำ แห่งที่ 2

สถานีสูบน้ำ แห่งที่ 3

สถานีสูบน้ำเสีย แห่งที่ 1

สถานีสูบน้ำเสีย แห่งที่ 2

สถานีสูบน้ำเสีย แห่งที่ 3

บ่อพักน้ำชั่วคราว บ่อที่ 1

บ่อพักน้ำชั่วคราว บ่อที่ 2

บ่อพักน้ำชั่วคราว บ่อที่ 3

พื้นที่จอดรถ

พื้นที่จอดรถ

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes