ปีแห่งประสบการณ์ เริ่มดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาคอุตสาหกรรมในปีพ.ศ. 2532

มีทำเลยุทธศาสตร์คือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพื่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการลงทุน

Sustainability Framework Smart Cities, Real Estate, Supporting Innovation industries and Integrated Solutions
ปีแห่งประสบการณ์ เริ่มดำเนินธุรกิจที่เวียดนามในปีพ.ศ. 2537

มีทำเลยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม ที่ภาคเหนือและภาคใต้ของเวียดนาม เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานมุ่งเน้นที่มาตรฐาน และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

ให้บริการแบบครบวงจร นับตั้งแต่การสอบถามข้อมูลจนถึงการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามนักลงทุนตั้งแต่การสอบถามข้อมูลไปจนถึงการดำเนินงาน

มีขอบข่ายงานที่ยั่งยืนรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs)
เริ่มดำเนินการในปีพ.ศ. 2565
มี 1 โครงการ

มีทำเลยุทธศาสตร์ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ติดกับสถานีรถไฟนาเตยซึ่งสะดวกต่อการเดินทางไปสถานีรถไฟจีน-ลาว ทำให้เข้าถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศจีน ประเทศไทย และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้

มีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สมารท์ แอนด์ อีโค ซิตี้) พร้อมด้วยท่าเรือบก โรงงานสำเร็จรูป พื้นที่ใช้งานแบบผสมผสาน ฯลฯ เป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบให้กับสวนอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและสะอาดและมีความอัจฉริยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วางศิลาฤกษ์ปีพ.ศ. 2562
(ปัจจุบันหยุดดำเนินการชั่วคราว)

มีทำเลยุทธศาสตร์อยู่ห่างจากเจดีย์ชเวดากองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 30 กม. ในเขตศูนย์กลางย่านธุรกิจย่างกุ้ง (CBD)

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes