อมตะซิตี้ เบียนหัว เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในเวียตนามและประสบความสำเร็จมากที่สุด

ผลประโยชน์หลัก

กลุ่มอุตสาหกรรม
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
 • เครื่องจักรและชิ้นส่วน
 • โลหะและพลาสติค
 • แม่พิมพ์
ทำเลยุทธศาสตร์

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบียนหัว (จังหวัดดองไน) มีประชากรมากกว่า 1.3 ล้านคน ในปัจจุบันเมืองเบียนหัวนับว่าน่าสนใจที่สุดในด้านอุตสาหกรรมในเวียตนาม เนื่องจากสามารถหาแรงงานได้ง่ายและมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมในการขนส่ง การบริการ และการพักอาศัย

ประสบการณ์ 29 ปี

มีประสบการณ์ในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม 29 ปี ในประเทศเวียตนาม

ก่อตั้งในปี

พ.ศ. 2537

ผู้ถือหุ้นคือบริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัท Sonadezi ประเทศเวียตนาม
มีพื้นที่

5 ตร.กม.

หรือ (513 เฮกตาร์)
มีผู้เช่ามากกว่า

190 ราย

พื้นที่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เช่า
มีแรงงานมากกว่า

60,000 คน

ประชากรวัยทำงาน

โอกาสทางผลิตภัณฑ์

ที่ดินอุตสาหกรรมให้เช่า

โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า

ที่ดินพาณิชยกรรมให้เช่า

สำนักงานให้เช่า

บริการโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภค

 • สวนสาธารณะ อมตะ พาร์ค

 • สถานีดับเพลิงอมตะซิตี้ เบียนหัว

 • โรงไฟฟ้าอมตะซิตี้ เบียนหัวว

 • อาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์

 • ศูนย์การค้าลอตเต้

 • โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า

 • โรงบำบัดน้ำเสียอมตะซิตี้ เบียนหัว

แผนผังแม่บทของอมตะซิตี้เบียนหัว

ประตูทางเข้า

สวนสาธารณะอมตะ พาร์ค

พื้นที่พาณิชยกรรม

ศูนย์การค้าลอตเต้ โชว์รูมฟอร์ดและฮอนด้า

ถนนสายหลัก

สถานีดับเพลิง

สถานีจ่ายน้ำ แห่งที่ 1

โรงไฟฟ้า

โรงบำบัดน้ำเสีย

สถานีจ่ายน้า แห่งที่ 2

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes