อมตะซิตี้ ย่างกุ้ง

ผลประโยชน์สำคัญ

กลุ่มอุตสาหกรรม
 • ผลิตภัณฑ์โลหะ
 • สินค้าอุปโภคบริโภค
 • ผลิตภัณฑ์พลาสติค
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
 • ยานยนต์
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค
 • ขนส่งและคลังสินค้า
 • อุตสาหกรรมเบา ฯลฯ
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้มาตรฐานสากล
ทำเลยุทธศาสตร์
 • อยู่ใกล้กับย่านศูนย์กลางธุรกิจของย่างกุ้ง สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง และท่าเรือย่างกุ้ง
 • อยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข 2

สร้างขึ้นในปี

พ.ศ. 2562

ย่างกุ้ง อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ สร้างโดยบริษัทอมตะ เอเชีย จำกัด และพัฒนาร่วมกับกรมพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยแห่งพม่า

มีพื้นที่

8 ตร.กม.

หรือ (809 เฮกตาร์)

(พักโครงการ)

โอกาสทางผลิตภัณฑ์

การเช่าที่ดินอุตสาหกรรม

การเช่าที่ดินเชิงพาณิชย์

บริการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนผังแม่บทของอมตะซิตี้ย่างกุ้ง

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes