ร่วมกับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีจำนวน 12 บริษัท จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Posted on | CSR News & Activities

เช้าวันนี้ (08.08.66) ทีมงาน CSR ร่วมกับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีจำนวน 12 บริษัท จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566ณ โรงเรียนชุมชนวีดหนองตำลึง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

 

ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้กลุ่มเยาวชนเข้าถึงเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ ด้วยการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียน รวมมูลค่ากว่า 216,200 บาท

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ร่วมกันทาสี โต๊ะทานข้าวในโรงอาหาร และจัดซุ้มเกมสันทนาการร่วมสร้างความสนุกให้กับน้องๆ ภายในโรงเรียนอีกด้วย

โดยมีรายนามผู้สนับสนุนดังนี้

1.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี: เงินสนับสนุน 10,000 บาท

2.บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน): งบประมาณซื้ออุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์จำนวน 10,000 บาท

3.บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด: คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมือสอง 3 เครื่อง

4.บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด: คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์สำรองไฟ 20 ชุด

5.บริษัท นิฟโก้ ไทยแลนด์ จำกัด: คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 ชุด คอมพิวเตอร์พกพา 2 ชุด และบอร์ดการเรียนรู้ 5 บอร์ด

6.บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด: มอบโต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน 5 ตัว และซุ้มกิจกรรมสันทนาการ

7.บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด: กิจกรรมสันทนาการ

8.บริษัท มอเรสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด: กิจกรรมสันทนาการ

9.บริษัท โอเรียนเต็ล คอปเปอร์ จำกัด: สีและอุปกรณ์ทาสีโต๊ะรับประทานอาหาร

10.บริษัท อมตะ บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด: สีและอุปกรณ์ทาสี ไอศกรีมกะทิ

11.บริษัท น้ำมันอพอลโล่ (ไทย) จำกัด: งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทาสี

12.บริษัท แวนด้าแพค จำกัด: ร่วมกิจกรรมทาสีโต๊ะอาหาร

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes