อมตะ และชมรม CSR อมตะซิตี้ ชลบุรี จัดการประชุมแามรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนให้กับองค์กร

Posted on | CSR News & Activities

อมตะ และชมรม CSR อมตะซิตี้ ชลบุรี จัดการประชุมและ บรรยายพิเศษให้ความรู้กับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ เกี่ยวกับแนวทางการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนให้กับองค์กร

ในหัวข้อเรื่อง: "จาก CSR สู่ ESG เพื่อ SD ที่ยั่งยืน"
โดย : คุณพนอจันทร์ จารุรังสีพงค์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาความยั่งยืน และ GRI Certified Sustainability Professional

306161 0 0

Photo: Mrs. Pano-Chandra Charurungsipong, Sustainability Development Consultant

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes