ปลูกต้นไม้ "#วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก"

Posted on | CSR News & Activities

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จัดโครงการ “ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก ปี 2565” โดยทำการปลูกต้นไม้กว่า 10 ชนิด เช่น มะขาม กระท้อน มะฮอกกานี กระทิง ยางนา พิกุล จามจุรี เป็นต้น จำนวนรวม 1,000 ต้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในนิคมฯ และร่วมกันทำความดี เพื่อสดุดีแก่พระอัจฉริยภาพ ขององค์รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา

โดยมีพนักงานจากสถานประกอบการต่างๆ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนชุมชน รวมกว่า 25 บริษัท อาสาร่วมด้วยช่วยกันปลูกกว่า 130 คน ณ ริมคลองภูไทร ด้านข้าง บริษัท โตไคริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด

อมตะร่วมกับพนักงานภายในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และชุมชนรวมกว่า 270 คน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "#วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก" ส่งท้ายปี 2565 ขึ้นเพื่อน้อมลำรึกถึงพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา และสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะหนองเสือตาย เฟส 10 อมตะซิตี้ ชลบุรี

ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและพนักงานที่มาร่วมเปิดกิจกรรมในวันนี้ คุณทรงโฉม ตั้งนวพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน ประธานในพิธี คุณเทียนชัย วัชรอดิศัย นักวิทยาศาสตร์8 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี คุณธนวัฒน์ รุจิธนวัฒน์กุล อุปนายกสมาคมนักทรัพยากมนุษย์อมตะนคร(HRA) คุณวิชัย ทิวาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง คุณอรุณ รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน 9 ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ต.มาบโป่ง และท่านผู้บริหารและพนักงานสถานประกอบการทุกท่าน

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes