ร่วมกิจกรรมปีใหม่กับชุมชน

Posted on | CSR News & Activities

วันนี้ทีมงาน CSR อมตะ ร่วมกิจกรรมปีใหม่ และงานวันเด็ก กับชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ตำบลมาบโป่ง ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมีชาวบ้านมาร่วมกิจกรรม พบปะสังสรรค์ เล่นเกมสันทนาการ รับประทานอาหารร่วมกันรวมกว่า 100 คน โดยอมตะได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลสำหรับการ จับสลากในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 9 ต.มาบโป่ง จ.ชลบุรี

ทีมงาน CSR ได้เดินทาง เข้าพบ ผู้บริหาร ส่วนท้องถิ่น ทั้ง นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่พื้นที่โดยรอบ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี รวม 12 แห่ง

วันที่ 4 มกราคม ที่ อบต.คลองตำหรุ เทศบาลหนองไม้แดง เทศบาลนาป่า เทศบาลดอนหัวฬ่อ เทศบาลพานทอง อบต พานทองหนองกะขะ อบต.มาบโป่ง อบต.หนองหงส์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านอ้อมแก้ว ตำบลมาบโป่ง

วันที่ 5 มกราคม ที่ เทศบาลหนองตำลึง กำนันตำบลหนองตำลึง และนายอำเภอพานทอง

เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และรับฟัง ข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม CSR สำหรับในปีนี้ โดยมอบสินค้าชุมชนให้เพื่อเป็นการช่วยสร้างรายได้ชุมชน

วันที่ 6 ม.ค. อมตะ ร่วมงานประชุม กับผู้แทนอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลพานทอง (อสม.) ประจำเดือนมกราคม เพราะมอบปฏิทินปีใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม CSR ในปีที่ผ่านมามอบเป็นที่ระลึกอีกด้วย

พร้อมมอบของขวัญสำหรับการจับฉลากปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพานทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมาตลอดปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังได้ มอบทุน การศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ชลบุรี ในงานทำบุญประจำปีของโรงเรียนอีกด้วย

 

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes