รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในอมตะจูเนียร์ลีคครั้งที่ 12 (อมตะซิตี้ ระยอง)

Posted on | CSR News & Activities

วันนี้ อมตะซิตี้ ระยอง จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อมตะจูเนียร์ลีค ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีคุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ เป็นประธาน

ซึ่งการแข่งขันนี้ อมตะได้จัด เพื่อส่งเสริม ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ ความสามารถด้านกีฬา ให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบนิคมอมตะ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ในปีนี้ มีทีมนักกีฬาสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 147 ทีม จาก 31 โรงเรียน โดยรอบนิคมฯ รวมนักกีฬากว่า 1,100 คน เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes