อมตะสร้างเครือข่ายเสริมศักยภาพการพัฒนาชุมชน

Posted on | CSR News & Activities

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม ที่ผ่านมาทีม CSR อมตะ ร่วมกับ สนง.นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (กนอ.) จัดกิจกรรม ECO Green Network นำผู้แทนชุมชนและผู้แทนจากสถานประกอบการภายในนิคมฯ จำนวนกว่า 60 คน ไปร่วมศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนปากน้ำประแส และสวนพฤกษศาสตร์ระยอง พื้นที่ชุ่มน้ำ จังหวัดระยอง

กิจกรรมครั้งนี้ทีมงานได้นำชุมชนและผู้ประกอบการเข้ารับฟังการบรรยายการบริหารจัดการนิคมฯโดยภาพรวมและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมถึงนำเยี่ยมชมระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar) ของ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ก่อนออกเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่

โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ชุมชนและผู้ประกอบการได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานวิสาหกิจชุมชนแบบยั่งยืน ในรูปแบบผสมผสานทั้งด้านการผลิตสินค้าชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ รวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งกว่า 3,000 ไร่ ให้กลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย และมีความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้หายากที่ใกล้ศูญพันธุ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระยองไปพร้อมๆ กัน จากความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนรอบอมตะฯ ต่อไป

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes