"The Sustainable Advantage of Eco Fashion" โครงการชุมชนและมหาวิทยาลัย

Posted on | CSR News & Activities

อมตะ ร่วมงานการประชุมเสริมสร้างความรู้ "The Sustainable Advantage of Eco Fashion" ผ้ามัดย้อม-มัดใจ ธุรกิจแฟชั่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจอย่างยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา

โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ จากวิทยากรที่มีองค์ความรู้ทักษะฝีมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้า มัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายจากสีธรรมชาติ (Eco Print ) ของอำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สู่นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสอนเทคนิคการทำผ้าชนิดต่างๆ จากสีธรรมชาติ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพิ่มมูลค่าสินค้า ให้แก่ชุมชนจากวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น

 

ซึ่งจากการเข้าร่วมงานอมตะได้ต่อยอดหารือแผนการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ในการร่วมสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน ผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายจากธรรมชาติ ของกลุ่มนักศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes