"ทำขนมลูกชุบ" โครงการ

Posted on | CSR News & Activities

อมตะ จัดโครงการส่งเสริม อาชีพสร้างรายได้ "ทำขนมลูกชุบ" ร่วม กับอบต.บ้านเก่า โดยจัดให้แก่กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเก่าซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับอมตะซิตี้ ชลบุรี ได้นำความรู้ไปใช้สำหรับสร้างรายเสริมให้กับครอบครัวโดยมี ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมนี้จำนวน 41 คน

 

 

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes