อมตะชวนช้อป ของดีเพื่อนบ้านอมตะในตลาดนัดโรงงาน

Posted on | CSR News & Activities

อมตะซิตี้ ระยอง ร่วมกับบริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมตลาดนัดโรงงาน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนผู้ค้าจากชุมชนโดยรอบนิคมฯ ให้มาร่วมจำหน่ายสินค้า

นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนโดยรอบอมตะฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนโดยรอบนิอีกด้วย

โดยในวันนี้มีกลุ่มชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทั้งสองแห่ง รวม 17

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes