ปลูกป่าปลูกชีวิต

Posted on | CSR News & Activities

อมตะซิตี้ ระยอง ร่วมกับบริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดโครงการ Forest for Life ปลูกป่า ปลูกชีวิต ครั้งที่ 4 ขึ้น โดยมีพนักงานกว่า 480 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 5,800 ต้น (ครั้งที่ 1-3 ปลูกรวมกันแล้ว 17,400 ต้น)

ซึ่งถือเป็นโครงการต่อเนื่องที่มุ่งหวังสร้างพื้นที่สีเขียวและความสมบูรณ์ของธรรมชาติภายในนิคมฯ และเพื่อร่วมกันมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และส่งต่อโลกสีเขียวแก่เยาวชนในรุ่นต่อๆ ไป ณ ริมคลองด้านข้างบริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด 

  

 

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes