บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้รับรางวัลความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด

Posted on | Business News

คุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้ารับมอบประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่4 ระดับสถานประกอบการภาคเอกชน ของโครงการ องค์กรปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566  จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนและสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ ให้ใช้รถใช้ถนนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes