''อมตะ" ผนึกกำลังพันธมิตร ยกระดับความสามารถบุคลากรยุคดิจิทัล

Posted on | Business News

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) โดย คุณลีน่า อึ้ง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านอาชีวศึกษากับคุณ เจิ้ง เหว่ย กวาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยGuangdong Mechanical and Electrical Polytechnic (GDMEP)สาธารณรัฐประชาชนจีน และคุณพีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

60649 0

Photo: three parties collectively join and sign an MOU for talent development (from left): Mr. Zheng Wei Guang, Director of Guangdong Mechanical and Electrical Polytechnic, Ms. Lena Ng, Chief Investment Officer of AMATA Corporation PCL, Mr.Peerapong Phunsoda, Director of Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถบุคลากรให้พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล โดยในเฟสแรกของโครงการจะใช้โปรแกรมการฝึกอบรมของวิทยาลัย Guangdong Mechanical and Electrical Polytechnic (GDMEP) ที่ร่วมพัฒนากับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทาง GDMEP ถูกจัดอันดับให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอันดับ 2 ในมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และขยายไปสู่การพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งในอมตะ และในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี ) ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0

60650 0

ในโอกาสนี้ คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ได้กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีผ่านวิดีโอคอลแก่ผู้ลงนามฯในครั้งนี้ด้วย
ณ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes