กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดึง อมตะ ร่วมยกระดับทวิภาคีคุณภาพสูง ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ

Posted on | Business News

คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้บริหารอมตะ ให้การต้อนรับ คุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ

เพื่อร่วมยกระดับการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรมตอบโจทย์สถานประกอบการ ตามที่รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญในการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในภาคการผลิตของประเทศ สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีทักษะ พร้อมสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพ ณ อาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes