ศูนย์ลูมาดะ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัท ฮิตาชิ จำกัด ได้ประกาศเปิดตัว “ศูนย์ลูมาดะ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นพยายามที่จะสนับสนุนการผลักดันระดับชาติสู่นโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

ศูนย์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์ลูมาดะแห่งแรกของโลกที่ฮิตาชิสร้างขึ้น ซึ่งได้รวมโซลูชั่น (IoT) ที่ประสบความสำเร็จจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกทั้งญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกาเอาไว้ จุดเด่นของศูนย์ลูมาดะคือแพลตฟอร์ม IoT 'ลูมาดะ' ของฮิตาชิ  ที่พร้อมจะส่งมอบเทคโนโลยีขั้นสูงของฮิตาชิผ่านการเชื่อมต่อและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ซึ่งจะสนับสนุนการร่วมกันสร้างมูลค่าใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฮิตาชิตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงงานทั่วประเทศไทย โดยวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เครื่องมือ AI ที่ศูนย์ลูมาดะแห่งนี้

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes