บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2538

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแห่งแรกซึ่งมีกำลังการผลิต 166 เมกะวัตต์ได้เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2539 ที่อมตะซิตี้ ชลบุรี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ขยายธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะอย่างต่อเนื่อง

โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม สามารถจ่ายไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำให้กับลูกค้าของอมตะบางส่วน และพลังงานไฟฟ้าส่วนมากจะขายคืนให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักที่ได้มาตรฐานมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยกฟภ.จะจ่ายไฟที่ 22 KV

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแห่งแรกอยู่ในระหว่างการปรับปรุง โดยจะยกระดับเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลง 10-15% รวมถึงจะมีการเพิ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมและระบบดิจิทัล เพื่อลดการบำรุงรักษา และจะกลับมาดำเนินการต่อหลังจากขยายสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้ากับ กฟผ.

อมตะซิตี้ ชลบุรี: โรงไฟฟ้า  5 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 675 เมกะวัตต์
อมตะซิตี้ ระยอง: โรงไฟฟ้า 5 แห่ง มีกำลังการผลิต 647 เมกะวัตต์
อมตะซิตี้ เบียนหัว ประเทศเวียตนาม : โรงไฟฟ้าสำรอง 13 MW มีการบริหารจัดการสถานีย่อย

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เป็นธุรกิจพลังงานของกลุ่มบริษัท บี.กริม กรุ๊ป  ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2421 ในปี พ.ศ. 2536 บี.กริม เริ่มธุรกิจการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในประเทศไทย

โดยมี บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหน่วยงานด้านการลงทุน ในปี พ.ศ. 2020 ดร.ฮารัลด์ ลิงค์ ได้นำธุรกิจ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เข้าสู่พลังงานหมุนเวียนด้วยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน พลังงานไฮบริด และพลังงานลม ปัจจุบัน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 2,878 MW  และตั้งเป้าว่าจะให้สูงถึง 7,200 MW  ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2568

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes