ถนนที่มั่นคงแข็งแรง

ถนนของโครงการอมตะทุกสายที่ยาวหลายร้อยกิโลเมตรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานกรมทางหลวง สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 21 ตันขึ้นไป ถนนสายรองมีความกว้างเริ่มจาก 25 เมตร (2 เลน) แล้วขยายเป็น 50 เมตร (4 เลน) ขณะที่ถนนสายหลักมีความกว้าง 6-10 เลน

ก้าวแรกของถนนพลาสติกของอมตะประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2561 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ภาคธุรกิจเคมีในเครือปูนซิเมนต์ไทย (SCG) และกลุ่มบริษัท Dow ประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อพัฒนาถนนพลาสติกรีไซเคิลสายแรกในประเทศไทย ถนนสายนี้สร้างนิคมขึ้นในโครงการอมตะซิตี้ ชลบุรี ภายใต้โครงการนำร่องเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับขยะพลาสติกและพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการนี้ได้เพิ่มความทนทานให้กับถนนพร้อมทั้งลดปริมาณขยะพลาสติกในนิคมอุตสาหกรรม ความร่วมมือจากทั้งสามองค์กรจะเป็นต้นแบบในการทำงานร่วมกันเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างมูลค่าให้กับขยะพลาสติกด้วย

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes