อมตะ กับความมุ่งมั่นในพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  อมตะ มุ่งมั่นในหลักการด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานตามปรัชญา 'All Win' ที่เน้นความสำเร็จอย่างเท่าเทียมกันอย่างเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม เรามีแผนในการทำกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ พนักงาน และชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมฯ สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นทุกปี ซึ่งปกติจะจัดขึ้นในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม โดยเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ว่างภายในนิคมฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะเป็นนิคมฯที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุด  อมตะมีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสพิเศษต่างๆ...

อ่านต่อ

Guarantee Success for Your Vietnam Factory with AMATA

Amidst the dynamically evolving global manufacturing landscape, Vietnam is emerging as a crucial investment destination, offering foreign investors a highly advantageous environment to thrive in. Photo: Workers leaving the City Bien Hoa industrial park in the evening hours Vietnam's status as a rising manufacturing powerhouse is reinforced by the constant flow of Foreign Direct Investment (FDI). This is evident in the impressive 7.7% year-on-year increase in foreign capital, which now stands at around USD 20.21 billion as of September 2023[1]. Photo: Cat Lai Port is the nearest port to...

อ่านต่อ

Vietnam's FDI Report September 2023

According to the news and data of the Ministry of Planning and Investment of the Social Republic of Vietnam, as of September 20, 2023, the total newly registered, adjusted, and contributed capital for the purchase of shares and contributed capital by foreign investors has reached approximately USD20.21 billion, reflecting a 7.7% year-on-year increase. The capital generated by FDI projects is estimated at 15.91 billion USD, marking a 2.2% increase compared to the same period in 2022. Cumulatively, by September 20, 2023, the entire country boasts 38,379 valid projects with a total registered...

อ่านต่อ

Thailand’s Industrial Estates - The 2023 Investment Outlook

Thailand has emerged as a highly attractive destination for industrial investment in 2023. With strong economic fundamentals, a favorable business environment, and key advantages for manufacturers and logistic companies, Thailand stands out as a clear leader in Southeast Asia. Solid Economic Growth and Investment Environment Thailand's economy is projected to expand by 3.9% in 2023 according to the World Bank, driven by recovering tourism, robust private consumption and government infrastructure projects. Tourism arrivals are forecast to reach 28.5 million, 84% of 2019 levels. This steady...

อ่านต่อ

Amata on the March as Smart City Vision Lures Multinationals to Southeast Asia

With a major Japanese cluster and zones for Chinese, Korean and European companies, entrepreneur Vikrom Kromadit’s fast-growing network of eco-industrial parks in Thailand, Vietnam and Laos offers unique entry points to a vast consumer market Smart city in the making: Amata’s flagship Chonburi industrial park with country club and golf course in the foreground. When Yoji Okumura, President of Japanese construction giant Fujita Corp., was offered the chance to build a luxury hotel inside an industrial park in eastern Thailand, he recognized a rare opportunity. For starters, the location...

อ่านต่อ

อมตะ ชูวิสัยทัศน์เมืองอัจฉริยะดึงดูดบริษัทข้ามชาติเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยกลุ่มลูกค้าจาก ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และยุโรป ทำให้อมตะกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโครงการของอมตะที่อยู่ไทย เวียดนาม และลาว จึงเป็นจุดเริ่มต้นสู่ตลาดภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ Smart city in the making: Amata’s flagship Chonburi industrial park with country club and golf course in the foreground. นาย Yoji Okumura ประธานบริษัท Fujita Corporation ยักษ์ใหญ่ด้านการก่อสร้างของญี่ปุ่น มีโอกาสสร้างโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ซึ่งถือเป็นโรงแรมแห่งแรกที่ถูกก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ของนิคมฯ กล่าวว่า “ประการแรกที่นี่ไม่ใช่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรแบบทั่วไป...

อ่านต่อ

Water Security in the Eastern Economic Corridor

During 14-16 September 2022, the only International Exhibition and Conference on Water and Wastewater Technology, took place at Queen Sirikit National Convention Center in Bangkok, in partnership with the ASEAN Sustainable Energy Week on renewable energy, energy efficiency and environment and EV technology. This international conference and exhibition on water attracts more than 13,000 visitors and brings together companies and solution providers from 25 countries and over 50 experts to discuss the future of water and wastewater technologies. The Thailand government is promoting factories...

อ่านต่อ

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes