“อมตะ จูเนียร์ลีค” (ชลบุรี) ประจำปี 2566

Posted on | CSR News & Activities

คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “อมตะ จูเนียร์ลีค” (ชลบุรี) ประจำปี 2566 นับเป็นการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โดยปีนี้ได้เชิญโรงเรียนโดยรอบอมตะซิตี้ ชลบุรี มาร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา 4 ประเภทกีฬา ได้แก่

  • ฟุตบอลชาย 7 คน
  • วอลเลย์บอลหญิง
  • เซปักตระกร้อชาย
  • เปตองชายคู่ หญิงคู่

แบ่งการแข่งขันออก 2 ระดับชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนปลายชั้น ป.4 ถึง ป.6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 ถึง ม.3 มีทีมนักกีฬาและโรงเรียนรอบอมตะซิตี้ ชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน รวม 149 ทีม จาก 41 โรงเรียน โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 26 มกราคม 2566

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes