อมตะร่วมสนับสนุนการจัดงาน สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

Posted on | CSR News & Activities

ที่อมตะซิตี้ ชลบุรี

ทีมงาน CSR ได้ร่วมประเพณี สืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กับ หน่วยงานท้องถิ่นจำนวน 4 หน่วยงานได้แก่ เทศบาลตำบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เทศบาลพานทอง และเทศบาลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี ซึ่งแต่ละพื้นที่มีผู้สูงอายุมาร่วมงานรวมแห่งละประมาณ 200 คน อมตะได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม และข้าวสารจากโรงสีของชุมชนในพื้นที่ มอบให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ไทยนี้ด้วย

ที่อมตะซิตี้ ระยอง

ทีมงาน CSR ได้เข้าร่วมโครงการ “ประเพณีวันสงกรานต์และสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุตำบลมาบยางพร ปี 2566” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร โดยร่วมออกบูธเล่นเกมส์แจกของรางวัลซึ่งเป็นของกินของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชุมชน ณ วัดมาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง และยังได้สนับสนุนงบประมาณแก่บ้านวังตาลหม่อน หมู่ 5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ในการจัดงานประเพณีทำบุญประจำปี (วันสงกรานต์) ของหมู่บ้านอีกด้วย

นอกจากนี้ อมตะซิติ้ ระยอง ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีวันสงกรานต์ ของ อบต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้าชมรมผู้สูงอายุตำบลพนานิคม ให้เป็นสวัสดิการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตตำบลพนานิคมต่อไป และยังได้มอบน้ำดื่มอมตะกว่า 600 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดตั้งด่านเทศกาลสงกรานต์ของ อบต.พนานิคม อีกด้วย 

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes