มูลนิธิอมตะและอมตะ ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Posted on | CSR News & Activities

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ คุณสมศรี กรมดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้บริหารอมตะ และผู้บริหารจากมูลนิธิอมตะ ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการเยี่ยมชมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

โดยงานนี้ คุณวิกรมได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "คิดอย่างไร...ให้ประสบความสำเร็จ" อีกทั้งยังได้แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เอเชีย ภูมิภาค รวมไปถึงวิสัยทัศน์ และผู้นำระดับยุทธศาสตร์สากล ซึ่งงานนี้จัดขึ้น ณ อมตะ คาสเซิล ชลบุรี

  

 

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes