บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแอมาต้า สนับสนุนความปลอดภัยในที่ทำงาน

Posted on | Business News

คุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับงานสัมมนาการปฏิบัติงานความปลอดภัยให้สอดคล้องตามกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ผู้บริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงงาน
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณประสิทธิ์ ปาตังคะโร หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 2 คุณสมเกียรติ แสงเพิ่ม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การนิคมแห่งประเทศไทย นายปรามสยบ ภูมิพาณิชย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้
การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสามารถนำหลักการของการทำงานให้ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ให้กับผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งหมด 67 ท่าน จาก 59 สถานประกอบการ

IMG 8726 0s IMG 8760 0

 IMG 8993 0s IMG 8974 0s

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes