“กลุ่มอมตะ”จัดกิจกรรม ขอบคุณสื่อมวลชน พร้อมเปิดตัวผู้บริหารยกทีม ย้ำแผนพัฒนานิคมใน - ต่างประเทศรับนักลงทุนภายใต้แนวทาง ALL WIN"

Posted on | Business News

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน นำโดยนายวิกรม กรมดิษฐ์พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทในเครืออมตะ จัดงานแสดงความขอบคุณพันธมิตสื่อมวลชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข้อมูล ความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นมาสู่เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมของประเทศจนเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน

จุดมุ่งหมายของงานคือการแนะนำผู้บริหารของกลุ่มจากหน่วยธุรกิจในประเทศและต่างประเทศต่างๆ ให้กับสื่อมวลชนที่นับถือ ผู้บริหารนำเสนอบทบาทและความรับผิดชอบโดยสังเขป โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของตน

ภายใต้ธีม "Outlook 2024" บริษัทได้สรุปการคาดการณ์สำหรับปีที่กำลังจะมาถึง โดยคาดการณ์ผลลัพธ์เชิงบวกที่ได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่เอื้ออำนวย และการมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศด้านความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาหลักของอมตะที่ว่า 'All Win' ซึ่งให้ความสำคัญกับความสำเร็จร่วมกันทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

Thank you for coming, dear members of the press!

 S 2417055 0 S 2417030 0

S 2417034 0 S 2417048 0

S 2417041 0 S 2417032 0

S 2417050 0 S 2417066 0

S 2417054 0 S 2417058 0

S 2417065 0 S 2417068 0

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes