บริษัท คาริซึ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามซื้อขายที่ดินกับทางอมตะเพื่อตั้งศูนย์โลจิสติกส์แห่งใหม่

Posted on | Business News

 

Photo: Mr. Hikoya Kamiya, Vice President of Karitsu Co., Ltd., Japan, chaired the signing ceremony of the Thailand subsidiary, holding an agreement with Mr. Viboon Kromadit (far left)

คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ลงนามซื้อขายที่ดินร่วมกับ คุณเทปเปอิ คุระโมโตะ กรรมการบริหารบริษัท คาริซึ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจด้านการจัดการคลังสินค้า และการขนส่งผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดยการลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามเพื่อซื้อที่ดินสำหรับตั้งศูนย์โลจิสติกส์แห่งใหม่ ณ อมตะซิตี้ ชลบุรี

Photo: Group photo at the signing ceremony between AMATA and Karitsu Logistics (Thailand) Company Limited

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes