“อมตะ” ร่วม 9 พันธมิตร MOU ความร่วมมือพัฒนาชุมชน ด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3

Posted on | Press Releases

“กลุ่มอมตะ” ลงนามความร่วมมือ 9 พันธมิตร ร่วมพัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน เป็นโครงการต่อเนื่องในระยะที่ 3 เชื่อมั่นจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแผนการสร้างชุมชนด้านการบริหารจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ“พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ระยะที่ 3 ร่วมกับ 9 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ, เทศบาลตำบลหนองไม้แดง, เทศบาลตำบลนาป่า, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), บริษัท อมตะ ยู จำกัด, บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๑ จำกัด, บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อร่วมกันดูแลฟื้นฟูและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ณ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

499A4891s

ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เผยว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในระยะที่ 3 และจะเริ่มดำเนินการในปี 2566 – 2568 เพื่อดูแล รักษาและฟื้นฟูคุณภาพของสิ่งแวดล้อม บริเวณชุมชนในพื้นที่โดยรอบของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยคัดเลือกพื้นที่คลองรับน้ำ “คลองสันตะไพร” ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อและเทศบาลตำบลหนองไม้แดง มีต้นน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่เทศบาลตำบลนาป่า รวมทั้งยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และชุมชนโดยรอบ สำหรับโครงการนี้มีการดำเนินการไปแล้วในระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการในปี 2561 – 2563 ในพื้นที่คลองรับน้ำ-คลองตำหรุ ของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง เป็นพื้นที่กลางน้ำซึ่งเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม และระยะที่ 2 เริ่มดำเนินในปี 2565 – 2566 ในพื้นที่คลองรับน้ำ-คลองหัวทองหลาง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองตำหรุเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 เป็นพื้นที่ปลายน้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล

“ทั้ง 2 โครงการที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ปัจจุบันชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำและขยะในพื้นที่ได้ดีขึ้นประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินงานของโครงการในระยะที่ 3 นี้ได้ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีแผนดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป” ดร.วิวัฒน์ กล่าว

ด้านผู้นำท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชน กล่าวว่า ยินดีที่จะเข้ามาร่วมมือกับกลุ่มอมตะ ในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทั้งด้านการจัดการน้ำและขยะ  โดยเทศบาลฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียและบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ให้กับประชาชนในชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่  รวมถึงจัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาคลองในเขตเทศบาล โดย คาดหวังว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจะช่วยให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ อมตะมุ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดความร่วมมือ จากทุกภาคีเพื่อร่วมพัฒนาโครงการและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เฉพาะแค่พื้นที่ของอมตะและชุมชน แต่ยังสามารถเป็นต้นแบบให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่อื่นๆ สามารถนำไปศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแผนการสร้างชุมชนด้านการบริหารจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืนในอนาคต

​****************************

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: คุณจุติกุล เนตรอรุณ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน

โทร.082-891007 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes