“อมตะซิตี้ เบียนหัว” รับรางวัลบริหารธุรกิจยั่งยืน ชูกลยุทธ์ “ALL WIN”เพิ่มศักยภาพลงทุนในนิคมอย่างสมดุล

Posted on | Press Releases

“อมตะซิตี้ เบียนหัว” โชว์ผลงานคว้ารางวัลบริหารธุรกิจยั่งยืน 1 ใน 10 บริษัทชั้นนำในเวียดนาม จากเวที Sustainable Companies in Vietnam 2023 สอดรับกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มอมตะแบบ  “ALL WIN”  ดึงเทคโนโลยี นวัตกรรมร่วมขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสมดุล ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม  ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)  (AMATAV)  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว เข้ารับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านการบริหารธุรกิจอย่างอย่างยืน ( Sustainable Businesses in Vietnam in the Trade and Services Sector) ซึ่งเป็น 1 ใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัลของบริษัทที่มีการบริหารธุรกิจด้านการค้าและบริการอย่างยั่งยืน  ในประเทศเวียดนาม การมอบรางวัลจัดโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) สภาธุรกิจยั่งยืนเวียดนาม (VBCSD) ภายใต้การกำกับดูแล ของรัฐบาลกลาง กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสภาสวัสดิการสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นหนึ่งในแนวทางที่สำคญของบริษัทที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง

ในการคัดเลือก บริษัทที่ได้รับรางวัลมีการประเมิน โดยใช้ระบบ CSI 2023 ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัด 130 ประการ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน หรือสังคมโดยรวม ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างรากฐานที่แข็งแรง สามารถดำเนินธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตไปพร้อมๆกัน

ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  พร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล

“สิ่งเหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งธุรกิจที่มีการบริหารจัดการด้านการค้าและการบริการได้อย่างยั่งยืนของประเทศเวียดนาม ประจำปี 2023 จากกว่า 500 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทในการมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของการพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตาม หลักปรัชญา “ALL WIN” ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นางสมหะทัยกล่าว

****************************

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: คุณจุติกุล เนตรอรุณ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน, โทร.082-891007 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes