อาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์

อาคารศูนย์บริการคือหัวใจในการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมของเรา ไม่เพียงแต่งานของพนักงานส่วนใหญ่และการบริหารการปฏิบัติงานหลักจะอยู่ที่อาคารศูนย์บริการแล้ว บริษัทในเครือยังมีสำนักงานของตัวเองตั้งอยู่ที่นี่อีกด้วย ซึ่งลูกค้าจะสะดวกต่อการมาประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ได้ทันที

นอกจากนี้ เรายังมีพื้นที่สำนักงานสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ พาณิชยกรรมและการบริการด้วย

อาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์นี้ มีให้บริการทั้งที่อมตะซิตี้ ชลบุรีีประเทศไทย และอมตะซิตี้ เบียนหัว ประเทศเวียตนาม
 

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes