เขตปลอดอากรถือเป็นพื้นที่นอกประเทศไทยตามวัตถุประสงค์กรมศุลกากร ซึ่งอนุญาตให้บริษัทนำวัตถุดิบเข้าประเทศ ผลิตและส่งสินค้าออกนอกประเทศไทยได้โดยไม่เสียภาษีอากรแต่อย่างใด

นอกจากนี้ สินค้าที่ผลิตในเขตปลอดอากรและจำหน่ายให้กับตลาดในประเทศจะได้สิทธิ์ลดหย่อนอัตราอากร
สำนักงานศุลกากรในเขตปลอดอากรทั้งที่โครงการ อมตะซิตี้ ชลบุรี และ อมตะซิตี้ ระยอง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (Free Zone Program) ที่ให้แก่ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศไทยนั้นมีมากมาย  สิทธิประโยชน์สำคัญที่ทำให้บริษัทส่วนใหญ่ใช้โครงการเขตปลอดอากร คือ การลดหย่อนภาษีอากรขาเข้าและภาษีอากรภายในประเทศ เช่น การลดหย่อนอากรให้กับของที่นำเข้ามาแล้วส่งออกไปขายอีกครั้ง การผ่อนผันข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การยกเว้นอากรสำหรับขยะ เศษซาก และสิ่งที่สูญเสียจากการผลิต สิทธิประโยชน์ได้รับเงินคืนภาษีส่งออกและสิทธิในโครงการยกเว้นภาษี เป็นต้น โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับที่เจ้าหน้าที่ของเรา

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes