บริษัท อมตะ บีไอจี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

บริษัท อมตะ บีไอจี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด (ABIG) ดำเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซที่ อมตะซิตี้ ระยอง และลำเลียงก๊าซไนโตรเจน (N2) ส่งให้อุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซ ABIG ได้พัฒนาส่วนต่อขยายระบบจ่ายก๊าซที่พร้อมตอบสนองต่อทุกความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยจะติดตั้งเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมรองรับกลุ่มผู้ผลิตที่กำลังเติบโตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย

ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ท่อส่งก๊าซ) อมตะซิตี้ ชลบุรี (ถังก๊าซหรือก๊าซเหลว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ)

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes