การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแบบครบวงจรและงานบริการจัดการอาคารทางเทคนิค

บริษัทโซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทอมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และบริษัทโซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศของโซเด็กซ์โซ่ กรุ๊ป จากประเทศฝรั่งเศส ผู้ให้บริการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2558 มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ อมตะซิตี้ ระยอง โดยให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ประสิทธิภาพกระบวนการ รวมถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน

การให้บริการประกอบด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแบบครบวงจร (IFM) อาทิ งานบริการด้านเทคนิค งานบริการอาคาร งานบริการจัดการอาหาร งานบริการจัดการอาคารทางเทคนิค (เช่น งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง ระบบปรับอากาศ HVAC ระบบการเดินท่อประปาและสุขาภิบาล การจัดการพลังงานฯลฯ) เครื่องมือและอุปกรณ์ภายในอาคาร (เครื่องวัดอัตราการไหลของเหลวแบบอัลตราโซนิก เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าในอาคาร เครื่องวิเคราะห์การจัดการมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสแกนวัดอุณหภูมิรังสีอินฟาเรดฯลฯ) ศูนย์คอลเซ็นเตอร์บริการตลอด 24 ชั่วโมง ระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (โซเด็กซ์โซ่ แมกซิโม่) เป็นต้น

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes