ประเทศไทย

สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ผลิตไฟฟ้าของรัฐ จ่ายไฟฟ้าระบบ 22 KV  และ 115 KV   กฟภ. ให้บริการสถานีไฟฟ้าย่อย 3 สถานี มีกำลังการผลิต 300 MWV

เวียตนาม

โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ทำการจ่ายไฟด้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 110 KV ไปยังสถานีย่อยภายในสวนอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้าอมตะ (เบียนหัว) มีกำลังการผลิต 160 MW  และจ่ายไฟฟ้า ด้วยระบบโครงข่ายไฟฟ้า 22 KV ให้กับทุกโรงงาน สถานีไฟฟ้าอมตะยังใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 13 MW เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าด้วย

ค่าไฟฟ้าคำนวณจากการใช้ในช่วงเวลาปกติ  ช่วงชั่วโมงการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และช่วงต่ำสุด

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes