การรักษาความปลอดภัย

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (AFS) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เพื่อดูแลพื้นที่ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม รับผิดชอบในการบริหารจัดการความปลอดภัย ตลอดจนจัดการจราจรและจัดการเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกปลอดภัย เราให้บริการจัดการรักษาความปลอดภัยโดยมีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่กำกับดูแลและยังมีกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001 และ ISO 45001 บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (AFS) ได้จัดตั้งศูนย์สั่งการขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการรักษาความปลอดภัย (STDC)

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการรักษาความปลอดภัยส่งเสริมหลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การดับเพลิงขั้นสูง การฝึกอบรมการควบคุมสารเคมีรั่วไหล และการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และยังจัดหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของผู้ผลิตได้

บริการให้คำปรึกษา

เรามีบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการความปลอดภัย เช่น ระบบป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น

การจัดการเหตุฉุกเฉิน

อมตะมีทีมป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (PERT) ซึ่งประกอบด้วยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมในระดับมาตรฐานชั้นสูง รวมถึงมีรถดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลไว้ป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมีและก๊าซในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ทีมงาน PERT เตรียมพร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชม.

การจัดการความปลอดภัยและการจราจร

รับผิดชอบจัดการความปลอดภัยและการจราจรในอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง โดยใช้ระบบการปฏิบัติการเชิงบูรณาการร่วมกับการบริการจัดการบุคลากรที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เพื่อรับรองสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 รายที่ดำเนินธุรกิจในพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตรและชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการอมตะซิตี้

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes